BYGDEGÅRDENS HISTORIA

SÅ BÖRJADE DET 

7 juni 1989 är den dag då föreningen bildades. Då samlades 28 estunabor (namnen på deltagarna finns sist i denna berättelse)- i dåvarande Estuna församlings församlingshem i Flemmingsberg - nu Bygdegården.

Saken gällde att Estuna församling skulle sälja sitt församlingshem på den öppna marknaden. I bygden fanns krafter som ville bevara huset till medborgarnas gemensamma sak.

TOTAL UPPSLUTNING

Det blev total uppslutning till att verka för att bilda någon form av förening att ta över hus och tomt från församlingen. Övergången blev svårare än många räknat med och kantad av många diskussioner. Det fanns krafter för en försäljning i syfte att få ut högsta möjliga pris.

De personer som satt i den nybildade interimsstyrelsen var av uppfattningen att församlingshemmet en gång i tiden hade skänks av den tidens medborgare till dåvarande Estuna socken för att där hålla skola (år 1853). När skola lades ner i mitten av 1900-talet övergick hus och tomt till kyrkan för att där inrätta ett församlingshem. Med detta som bakgrund ansåg många det vara fel att fastigheten skulle säljas på öppna marknaden. Kyrkan bedrev verksamhet bara en kort tid, 1951 till 1989. Bygdens folk avgick med segern. Stort stöd fick den nybildade föreningen av Anders Perols, Gräddö. Då länsordförande för Bygdegårdarnas distrikt Stockholms län.

PRISET BLEV 225 000 KR

Uppgörelse träffades och den nybildade föreningen fick köpa för 225 000 kr. Det behövdes banklån och många frivilliga krafter. Allt detta ordnades sig med gemensamma krafter. Vi tog ett lån på 250 000 kr som behövdes för köpet och en del annat. Lånet slutbetalades sommaren 2010.

ÅTERINVIGNING

Efter månader av upprustning blev huset klart för "återinvigning" 1991. Upprustningen fortsatte åren 1993 och 1994 då huset anpassades för rörelsehindrade, helt ny handikappramp, hcp-toalett m m. Vi köpte högtalarutrustning och monterade in hörselslinga. Huset fick nya fönster och skåpen inne i stora rummet köptes från Ekeby Snickerifabrik, Christer Björklund, i Roslagsbro. Därefter har köket fått ny utrustning bl a en diskmaskin som klara disken på 3 minuter. Vid denna återinvigning byggdes även den gärdesgård som ännu finns kvar (2010). Samtidigt planterades ett träd, en ek som  vuxit sig hög och fin (2010). Den står bara någon meter från gärdesgården inne på vår tomt - intill parkeringsplatsen vid vägen.

MER HAR HÄNT

I mitten av 1990-talet byggdes ett hus/förråd. Tack vare duktiga medlemmar och kunnig styrelse räckte pengarna utan nya banklån. Huset uppfördes bl a som s k ALU-arbete (via Arbetsförmedning och kommun).

IDAG

Föreningen har ca 180 medlemmar - CA 160 adresser (2023-12-31). Fler är välkomna. Läs mer under MEDLEM <klicka.

Allan Ohlsson var föreningens förste ordförande. Därefter har i ordning följande varit ordförande: Bengt Ericsson, Nånö, Kurt Bonell, Karby, Dick Carlson, Karby och 2008 => åter Bengt Ericsson.

I styrelsen har följande personer varit verksamma:

Hans Ericsson, Norr-Nånö, (avliden)
Anna-Karin Alfredsson, Finngarne, slutat på egen begäran
Eva Staflin-Fornstedt, Stocksund (avliden 2020)
Mats-Åke Eriksson, Svanberga, slutat på egen begäran

20-ÅRSJUBILEUM

2009 firade föreningen 20-årsjubileum med pukor och trumpeter. Den nya styrelsen hade kraft och ork att lägga ett ståtligt program. Den 7 juni 2009 var den dag föreningen fyller 20 år.  Vi bestämde att fira helgen före. Just den 7 juni var det EU-val och Bygdegården var uthyrd till vallokal. I programmet fanns en lokal teateruppsättning med egna skådespelare under ledning av Per Zethelius. Även en uppskattad minnesutställning av framlidne konstnären och tecknaren Börje Claesson. Invigningstal av f d kulturred Esse Jansson Norrtelje Tidning och ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden Hans Stergel. Gåvor mottogs bl a från Bygdegårdarnas Länsförbund gm Per-Olof Sigfridsson. 

30-ÅRSJUBILEUM

2019 firade föreningen 30-årsjubileum med fest. Mat och dryck. Songfestival. Per Lodenius planerade en syrenbuske som minne från dagen.

Per Lo syren


Hämtat ur protokoll  7 juni 1989

NAMNLISTA ÖVER DE PERSONER SOM DELTOG VID DET ALLRA FÖRSTA MÖTET ATT BILDA EN HEMBYGDS- ELLER BYGDEGÅRDSFÖRENING I ESTUNA. PLATSEN ÄR ESTUNA FÖRSAMLIGNSHEM, FLEMMINGSBERG DEN 7 JUNI 1989 KLOCKAN 20.15 EFTER ETT INFORMATIONSMÖTE ORDNAT AV ESTUNA FÖRSAMLING INFÖR DEN FÖRESTÅENDE FÖRSÄLJNINGEN AV FÖRSAMLINGSHEMMET.

Martin Öhman

Lea Öhman

Eric A Ericsson

Astrid Aspelin

Gun Andersson

Eva Jansson

Margit Mattsson

Edit Ohlsson

Allan Ohlsson

Ingrid Hultqvist

Sven Wiktorsson

Kerstin Wiktorsson

Curt Ohlsson

Gunilla Ederoth

Veikko Kivikunnas

Sigvard Öhman

Signhild Öhman

Rainer Mäklin

Anita Mäklin

Börje Karman

Britt Larsson

Rune Larsson

Per Zethelius

Sven Karlsson

Anita Karlsson

Kersin Freij

Bengt Ericsson.

De närvarande bidrog med den allra första ekonomiska grundplåten. Efter insamling fanns 380 kr i kassan. Att förvalta dessa valdes Margit Mattsson.

Estuna, Flemmingsberg den 7 juni 1989

Bengt Ericsson, sekreterare


FOTO. På bilden byggs gärdesgården. Bilden är för liten för att urskilja personerna. Året är 1991 vid återinvigningen. Fr v Lennart Persson (bygger) under överinseende av L Küller,Flemmingsberg,  Torsten Holmström, Svanberga, Arthur Jansson, Norr-Nånö, Bertil Jansson, Haggård, Eric A Ericsson, Norr-Nånö och Valter Sjöberg (med rygg mot kameran), Väster-Eka.