MEDLEMSINFORMATION

 • Nya medlemmar är alltid välkomna - årsavgift 200 kr. Vi är lika glada över de medlemmar vi redan har. Utan medlemmar ingen bygdegård! 
 • Medlemsavgiften för 2024 är 200 kr/person. De som är medlemmar får ett inbetalningskort men vill du betala redan nu är det välkommet. Extra bidrag i form av pengar finns det alltid behov av. Bankgiro 5651-9077. Swish: Skriv Estuna bygdegårdsförening + ditt namn och adress.


  DU SOM REDAN ÄR MEDLEM

  Tack vare ditt medlemsskap kan vi fortsätta driva verksamheten med vår Bygdegård - utan medlemmar = ingen bygdegård.

  MEDLEMSFÖRMÅNER:

  1. Medlemsblad hem i brevlådan 1-2 gånger/år. Nästa medlemsblad har planeras till årsskiftet.

  2. Hyra Bygdegården till rabatterat pris - LÄS UNDER UTHYRNING

  3. Delta vi våra sammankomster som vänder sig enbart till medlemmar.

  4. Du gör en god insats för hela bygden (och även för andra som bor på annat håll) genom att vi kan tillhandahålla en lokal för uthyrning vid fest och andra sammankomster.


  VILL DU ÄNDRA DIN ADRESS? 

  Det är enkelt. Det finns två sätt. a) meddela oss genom att skriva till oss på KONTAKTA OSS här till vänster. b) eller ring till Bengt Ericsson som håller i medlemsregistret; mobil 0706-938877.


  DU SOM VILL BLI NY MEDLEM

  Det finns två sätt.

  a. 
  Sätt in årsavgiften 200 kr/person på bankgiro 5651-9077 eller swisa till 123 600 6944 Skriv Estuna bygdegårdsförening + ditt namn och adress + NY MEDLEM. 

  b.
  du kan också betala 200 kr kontant till någon av oss i styrelsen. Därefter får du ett Välkommen-brev med information.

  (obs vi har inget plusgirokonto - det blev för dyrt att ha. Men det går alltså bra att betala via bankgiro 5651-9077 eller Swish).


  * Som ny medlem får du samma förmåner som alla övriga. Dock med ett undantag; för att få rabatt vid hyra måste man vara medlem under tolv månader.

  ANLEDNING: att ingen ska kunna betala medlemsavgift med 200 kr och sedan erhålla vår generösa rabatt vid uthyrning.

Missförstå inte valet av bild när vi säger att alla kan bli medlemmar. Bilden är tagen sommaren 2009 i Torne älv.