VÄGBESKRIVNING; Hitta till oss...klicka här - - > Hitta Estuna bygdegård
så ser du var Bygdegården ligger. (sök på tfn 0176-228196)

väg 76. 6 km norr om Norrtälje möter du denna blick. Tag vänster upp för backen. OBS! Trafikfarlig vänstersväng. Alternativt kan du köra ytterligare 500 m och ta vänster mot LOHÄRAD 6. Efter ca 300 vänster vid skylt Bygdegård.

 

 

 

 

 

 

FÄRDVÄG OM DU KOMMER FRÅN NORRTÄLJE MOT VÄDDÖ - VÄG 76

Det är lätt att hitta till oss.

Från Norrtälje:

kör väg 76 mot Väddö/Grisslehamn. Efter ca 6 km kommer du till Flemmingsberg. Vid väg 76 finns skylt Bygdegård - där sväng vänster (var försiktigt med bakomvarande fordon). Kör upp för backen och ytterligare ca 300 meter. Bygdegården ligger på höger sida.

Väg 76 

BILDEN ÄR KLICKBAR.

 

Lohäradsvägen. Vid färd mot Lohärad tag vänster vid busshållplats och skylt Bygdegård.

 

 

 

 

 

FÄRDVÄG OM DU KOMMER FRÅN  VÄDDÖ OCH KÖR MOT NORRTÄLJE - VÄG 76

 

Från Väddö:

väg 76 förbi Svanberga och ytterligare 2 km till Estuna kyrka. Fortsätt förbi kyrkan ca 400 m sväng höger mot Lohärad, skylt LOHÄRAD 6.

Efter ca 300 meter möter skylt (bilden) Bygdegård. Tag vänster vid skylten. Liten trevlig byväg leder fram till bygdegården. Efter ca 400 meter på vänster sida - Bygdegården med gärdesgård mot vägen.